YDELSER

SYTTEN tilbyder kommuner, private virksomheder og NGO'er sparring og konkret strategi- og projektudvikling ift organisationens bidrag til FN's 17 verdensmål.  Der vil ofte være tale om proces-forløb, hvor der løbende sker en afklaring af behov for ydelserne, og inddragelse af forskellige relevante kompetencer. Med klare mål og konkret handling og effekt. 

SYTTEN tilbyder også identifikation af ideer, videreudvikling af ideer til egentlige projektbeskrivelser, identifikation af støttemuligheder, hjælp med kontakt til private fonde, hjælp til kontakt til mulige samarbejdspartnere og eksperter, projektudvikling og vurdering for private fonde og andre støtteydere samt støtte og sparring til egentlig projektimplementering.  

SYTTEN gennemfører ligeledes evaluering samt egentlig projektimplementering.

Der er fokus på Danmark som pilotprojekt for, hvordan verdensmål kan opfyldes inden 2030 med særligt fokus på samarbejde og partnerskaber (det syttende mål) inden for primært fire områder: bæredygtigt jordbrug, naturnært skovbrug, lokalt/kommunalt ejerskab og investeringer med flere bundlinjer.

Scroll to top