SÅDAN ARBEJDER SYTTEN

Metodisk arbejder SYTTEN ud fra det syttende verdensmål om partnerskab. FN fokuserer primært på samarbejdet mellem udviklede lande og udviklingslande. SYTTEN fokuserer på partnerskaber i Danmark med den grundholdning, at Danmark bedre kan udvikle sig, hvis vi ser på os selv som et land i fortsat udvikling – altså også et slags udviklingsland, men blot på et helt andet niveau end verdens fattige lande.

Tilgangen hos SYTTEN er derfor at være forandringsnysgerrig og –parat, for situationen er sådan, at vi ikke kan blive ved med at forvalte vores ressourcer, som vi gør nu. Der er brug for handling og systemnytænkning så klimaforandringer og biodiversitetstab begrænses mest muligt.

Det er ikke nogen enkel opgave, og derfor er samarbejde og partnerskaber på tværs af faglige, organisatoriske og samfundsmæssige siloer helt centralt for SYTTENs arbejdsform for at skabe vidtrækkende løsninger og sikre at disse også gennemføres. Der til kommer dialog og solidt vidensgrundlag samt tillid, som er de grundlæggende værktøjer i SYTTENs måde at arbejde på. 

Det er også det muliges kunst – for ikke alle ønsker forandring, specielt ikke når den er pålagt udefra af omstændigheder, som den enkelte kommune, virksomhed eller person ikke selv har været ansvarlig for. Men de fleste organisationer og mennesker synes godt om nye positive muligheder.  Derfor er positivitet og mulighedsidentifikation et grundelement i SYTTENs måde at arbejde på.

Scroll to top