FIRE POTENTIELLE TEMAER

BÆREDYGTIGT JORDBRUG

Hvordan udvikler vi vores anvendelse af jorden, så den på samme tid producerer gode fødevarer og foder og beskytter natur, klima, jord og grundvand, samt sikrer en fornuftig økonomi?

SYTTEN arbejder for at bringe aktører sammen, som sidder med hver sin del af løsningen til omstilling af dansk jordbrug til gavn for landmænd, naboer og forbrugere samt naturen. Et vigtigt element er tålmodig og langsigtet finansiering samt bedre og mere direkte forbindelse mellem producenter og forbrugere.

NATURNÆR SKOVDRIFT

Nogle af de vigtigste steder for biodiversitet i Danmark findes i skoven. Derfor er det afgørende, at der findes løsninger, som på samme tid sikrer mere plads til biodiversitet i skoven og sikrer en fornuftig økonomi i skovdrift.  

SYTTEN arbejder for at bringe aktører sammen, som gerne vil bryde vejen for nytænkning i skovdriften, specielt i de private skove.

LOKALT EJERSKAB

Hvordan organiserer og samarbejder vi bedst for lokalt at bidrage til et mere bæredygtigt samfund? Hvordan kan en kommune proaktivt bruge FN's 17 verdensmål til at skabe mere lokal bæredygtighed og fremdrift?

SYTTEN arbejder med at fremme lokale og kommunale initiativer, som kobler konkrete steder og mennesker sammen om aktiviteter, der gennem samarbejde og ejerskab fremmer natur, klimatiltag og fællesskab, og dermed bidrager til de 17 verdensmål.

INVESTERING MED FLERE BUNDLINIER

Hvordan får vi inddraget flere bundlinjer i vurderingen af investeringer? Bundlinjer omkring klima, natur, grundvandsbeskyttelse, ressourceforbrug og social ansvarlighed? De parametre, som tæller i det bæredygtige samfund. Implicit i dette tema ligger også eksternalitetsbegrebet og ”true cost accounting”.

SYTTEN bidrager til at bringe aktører sammen, som kan og vil bryde klassisk afkastfokus og prisberegning med værdisætning af andre, samfundsmæssige parametre.

Scroll to top