Velkommen til SYTTEN stiftet i 2017. Mit navn er Helene Bjerre-Nielsen

SYTTEN er etableret ud fra et ønske om at bidrage som neutral person til mere samarbejde og tværgående partnerskaber til fremme af et bæredygtigt Danmark med FN’s 17 verdensmål som den overordnede ramme. Hos SYTTEN bringes viden, erfaring og netværk direkte i spil og omsættes til handling.

Har du eller din organisation/virksomhed en god ide som bidrager til de 17 verdensmål, som I gerne vil udvikle videre, men savner sparring og konkrete input til at gøre projektet mere konkret, effektivt og få bedre adgang til støtte – eksternt eller internt? Så lad os tage en uforpligtende snak om ideen og lad os se hvad det kan bringe fremadrettet.

Min viden og -erfaring om bæredygtighed er opbygget i både almennyttige fonde, centraladministrationen, konsulentbranchen samt miljøteknologivirksomhed. Gennem årene har jeg sat mere og mere fokus på en holistisk tilgang til forandringsprocesser, som rækker på tværs af sektorer og interessenter. Jeg har et godt øje for at se nye muligheder og omsætte tanker til konkret handling.

Helt specifikt har jeg en bred indsigt i natur, landbrug og skovbrug i Danmark samt bæredygtige investeringer qua mit seneste job som programansvarlig for miljø i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Det har også givet mit et bredt og alsidigt netværk, som favner både fonde, myndigheder, forskere, interesseorganisationer,  NGO’er samt private virksomheder. Jeg har også et solidt internationalt netværk blandt europæiske natur- og miljøfonde og tænketanke.

Se mit CV under fanen CV.

Scroll to top